Reference

Zateplení panelových domů
Rekonstrukce lodžií a stavební úpravy
Rekonstrukce a opravy střech
Rekonstrukce interiérů ...

Naše služby

Soubory staveb, komerční objekty, stavby pro administrativu, adaptace a rekonstrukce, projekty individuálních rodinných domů, přestavby objektů ...

Rychlý kontakt :

phone

739 41 06 04

Domluvte si konzultaci. Budeme tu pro vás od začátku do konce - od prvotního záměru přes kompletní projektovou dokumentaci až k samotné výstavbě.

Projekční činnost

Připravujete stavbu, či interiér? Nabízíme vám naše profesionální služby.

Předprojekční příprava

Zajištění potřebných průzkumů (hydrogeologický, výškopisné a polohopisné zaměření, pedologický, dendrologický, apod.)

Projekční práce

Dokumentace EIA, IPPC. Dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení. Průkazy energetické náročnosti budov a organizace výstavby.

Činnosti při výstavbě

Zpracování dokumentace pro uvádění technologie do provozu. Účast při nájezdu stavby – individuální a komplexní zkoušky

Rozpočty a kalkulace

Propočet stavby. Položkový rozpočet stavby. Výkazy výměr. Příprava kolaudačního řízení včetně zapracování připomínek kolaudačního řízení.

Výkon autorského dozoru

Výkon technického dozoru investora Zajištění Koordinátora BOZP na staveništi. Příprava kolaudačního řízení.

Konzultace a poradentsví

Snažíme se hledat optimální řešení, které uspokojí potřeby každého individuálního zákazníka. Nabízíme partnerství s cílem vzájemného dlouhodobého rozvoje.

Proč naše projekční kancelář?

Zpracujeme pro Váš investiční záměr kompletní projektovou dokumentaci ve všech stupních:

  • Projektovou dokumentaci pro Územní rozhodnutí
  • Projektovou dokumentaci pro Stavební povolení
  • Realizace stavby včetně položkového rozpočtu
  • Změny stavby před jejím dokončením
  • Vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy
  • Demoliční plány včetně rozhodnutí o odstranění stavby
Image
Autorský
dozor nad stavbou
Ekonomické
vyhodnocení stavby
Posouzení
vlivů na životní prostředí
Stavební povolení
Kompletní vyřízení
Supervize
prováděných prací
Technický
dozor investora
Územní rozhodnutí
o provedení stavby
Vodoprávní řízení
zvláštní užívání
Vyřízení vyjmutí
pozemků ze ZPF a LPF
Zpracování studií
a podkladů pro přípravu
Captcha
  Mail is not sent.   Your email has been sent.

SALIP PROJEKT s.r.o.

Připravujete stavbu, či interiér? Nabízíme vám naše profesionální služby.

Najdete nás na adrese

V Lipkách 205/6, Samotišky
Olomouc
779 00

Telefon

+420 739 410 604

Email

info@zubaty.cz