foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+420 739 41 06 04
info@zubaty.cz

Ing. Roman Zubatý - projekční a inženýrská činnost

Naše projekty

V oblasti projekce jsem připraven vám nabídnout tyto služby:

 

Přípravné práce

provedení profesních výkonů pro přípravu zakázky

 

Studie stavby

vypracování studie stavby ve variantách dle požadavků zadavatele

 

Dokumentace pro územní řízení

zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

 

Dokumentace pro stavební řízení

zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu

 

Realizační dokumentace

zpracování dokumentace pro provedení stavby

 

Zadávací dokumentace

sestavení tendrové/zadávací dokumentace (výkaz výměr)

 

Rozpočty

tvorba, kontrola a posuzování rozpočtů stavebních prací

 

Výkon autorského dozoru při provádění stavby